Informasjon angående Covid-19 situasjonen:

Det er åpnet for 1-1 behandling, egentrening og gruppetrening ved klinikken. Egentrening forutsetter at en registrerer navn og dato på liste, holder avstand til andre og vasker av utstyr etter bruk. Vi setter opp pasienter med ulike mellomrom, slik at det blir minst mulig trafikk i gangene, treningsrommene og på venterommet og slik at vi får tid til å gjennomføre smitteverntiltak før neste pasient kommer.

Ønsker du time hos oss, kan du kontakte oss på tlf 52728672 eller på e-post fysioterapisenteret @gmail.com.

Vi ber om at det fremdeles blir tatt hensyn til god avstand og god hygiene når dere ankommer klinikken. Har du luftveissymptomer, eller feber, ber vi deg om å avvente med behandling eller bestilling av ny time.

Klinikken ligger sentralt i Haugesund og tilbyr fysioterapi med kommunal driftsavtale.

Du trenger ikke henvisning for å få stønad fra Helfo til fysioterapi. Det er en forutsetning at du går til en fysioterapeut som har driftsavtale med kommunen. Det betales egenandel etter fastsatte takster, som inngår i frikort egenandelstak 2.

 

Barn under 16 år og personer med godkjent yrkesskade får hele behandlingen dekket av Helfo uten å betale egenandel. Nyopererte/rehabilitering etter nylig skade og personer som nylig har gått ut i sjukemelding, barn og ungdommer og gravide er i prioritert pasientgruppe og kommer raskere til behandling.

       Pasientgrupper vi oftest behandler:

 • muskel- og skjelettplager, som bl.a. nakke, rygg og skuldersmerter

 • ortopedi, som bl.a. opptrening etter operasjon eller skade

 • revmatologi, som bl.a. revmatisk artritt og Bekhterews sykdom

 • nevrologiske lidelser som bl.a. hjerneslag, multippel sklerose og Parkinsons sykdom

  Terapeuter:

         Fysioterapeut Ian Seistrup

 •  Utdannet ved University College Lillebælt i Danmark

 •  Driftsavtale med Haugesund kommune

        Fysioterapeut Linda Eikeland

 • Utdannet ved Høgskolen på Vestlandet

 • Er under utdanning i Master i Muskel-skjelett, ortopediske og revmatiske helseproblem ved HVL.

 • Driftsavtale med Haugesund kommune

 • Vikar på Fysioterapisenteret fra 10.08.2020.

        Fysioterapeut Bjørn Egil Notland

 • Utdannet ved Høgskolen i Oslo.

 • Spesialkompetanse i muskel- og skjelettfysioterapi.

 • Driftsavtale med Haugesund kommune.

      Priser tillegg til offentlige takster

 • Trykkbølgebehandling 180,- tillegg til takst.
 • Ultralydundersøkelse 200,- tillegg til takst.

© 2020 Fysioterapisenteret Haugesund