Informasjon angående Covid-19 situasjonen:

Det er åpnet for 1-1 behandling og gruppetrening ved klinikken. Vi setter opp pasienter med ulike mellomrom, slik at det blir minst mulig trafikk i gangene, treningsrommene og på venterommet og slik at vi får tid til å gjennomføre smitteverntiltak før neste pasient kommer.

Ønsker du time hos oss, kan du kontakte oss på tlf 52728672 eller på e-post fysioterapisenteret @gmail.com.

Vi ber om at det fremdeles blir tatt hensyn til god avstand og god hygiene når dere ankommer klinikken. Har dere symptomer, ber vi dere om å avvente med behandling eller bestilling av ny time.

Klinikken ligger sentralt i Haugesund og tilbyr fysioterapi med kommunal driftsavtale.

Du trenger ikke henvisning for å få stønad fra Helfo til fysioterapi. Det er en forutsetning at du går til en fysioterapeut som har driftsavtale med kommunen. Det betales egenandel etter fastsatte takster, som inngår i frikort egenandelstak 2.

 

Barn under 16 år og personer med godkjent yrkesskade får hele behandlingen dekket av Helfo uten å betale egenandel. Nyopererte/rehabilitering etter nylig skade og personer som nylig har gått ut i sjukemelding, barn og ungdommer og gravide er i prioritert pasientgruppe og kommer raskere til behandling.

       Pasientgrupper vi oftest behandler:

 • muskel- og skjelettplager, som bl.a. nakke, rygg og skuldersmerter

 • ortopedi, som bl.a. opptrening etter operasjon eller skade

 • revmatologi, som bl.a. revmatisk artritt og Bekhterews sykdom

 • nevrologiske lidelser som bl.a. hjerneslag, multippel sklerose og Parkinsons sykdom

  Terapeuter:

         Fysioterapeut Ian Seistrup

 •  Utdannet ved University College Lillebælt i Danmark

 •  Driftsavtale med Haugesund kommune

    

        Fysioterapeut Sara Ueland Langerak

 • Utdannet ved Høgskolen på Vestlandet.

 • Driftsavtale med Haugesund kommune.

 • Vikar på Fysioterapisenteret.  

        Fysioterapeut Linda Eikeland

 • Utdannet ved Høgskolen på Vestlandet

 • Er under utdanning i Master i Muskel-skjelett, ortopediske og revmatiske helseproblem ved HVL.

 • Driftsavtale med Haugesund kommune

 • Vikar på Fysioterapisenteret fra 10.08.2020.

        Fysioterapeut Bjørn Egil Notland - er i foreldrepermisjon

 • Utdannet ved Høgskolen i Oslo.

 • Spesialkompetanse i muskel- og skjelettfysioterapi.

 • Driftsavtale med Haugesund kommune.

      Priser tillegg til offentlige takster

 • Trykkbølgebehandling 180,- tillegg til takst.

© 2020 Fysioterapisenteret Haugesund